Wearable

Wearable mobiREH

Innowacyjne zestawy czujników monitorujących ruch poszczególnych kończyn lub rehabilitowanego stawu pacjenta. System umożliwia weryfikację poprawności wykonywanych przez pacjenta ćwiczeń. Czujniki zapewniają pacjentowi i specjaliście bezpieczeństwo podczas prowadzenia zdalnej rehabilitacji, zapobiegając wykonywaniu przez pacjenta niezgodnych i nieodpowiednich dla pacjenta ruchów. Dzięki specjalnemu algorytmowi czujniki dostarczają specjaliście pełną analizę jakości i poprawności wykonywanych ćwiczeń oraz możliwość śledzenia postępu procesu rehabilitacyjnego.