Platforma dla specjalistów

Warunkiem skutecznej rehabilitacji jest jej wczesne rozpoczęcie i następnie kontynuowanie w warunkach domowych. Liczba osób oczekujących na realizację świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej w Polsce stale rośnie, pomimo wzrostu nakładów finansowych. Wydłuża się rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia, którego mediana w 2013 roku wynosiła 129 dni.

Chcąc sprostać wymaganiom pacjentów, potrzebom rynku oraz oczekiwaniom m.in. firm ubezpieczeniowych i pracodawców w zakresie rehabilitacji – konieczne staje się wprowadzenie innowacyjnych, usprawniających proces rehabilitacji rozwiązań.

Platforma mobiReh umożliwia:

  • nadzór nad chorymi – także w domu,
  • śledzenie postępów rehabilitacji,
  • wsparcie na odległość.

Dzięki rozwojowi projektu we współpracy z Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie powstało interaktywne narzędzie do projektowania ćwiczeń. Edytor ten umożliwia przygotowanie pojedynczych ćwiczeń i ich zestawów indywidualnie zgodnie z wymaganiami konkretnego chorego czy grupy chorych.