Platforma dla pacjentów

Wśród pięciu najczęstszych schorzeń przewlekłych u osób dorosłych dominują dolegliwości układu kostno-stawowego (bóle szyi, zapalenie kości i stawów). Z powodu chorób układu narządu ruchu w 2009 roku leczeniu rehabilitacyjnemu w ramach prewencji rentowej ZUS poddano 58,0 tys. osób objętych programem (z pełnej grupy 73,4 tys.).

Na potrzeby grupy chorych wymagających rehabilitacji odpowiada platforma mobiReh:

  • zapewnia bezpieczeństwo rehabilitacji,
  • umożliwia kontrolę i nadzór ze strony specjalisty,
  • motywuje do ćwiczeń i pokazuje postęp,
  • pełni funkcję instruktażową,
  • sprawdza i nadzoruje prawidłowość wykonywania ćwiczeń – analiza w czasie rzeczywistym.