Platforma zdalnej rehabilitacji mobiREH

System mobiREH obejmuje zestaw czujników do zdalnej rehabilitacji pacjentów, dedykowaną aplikację mobilną i platformę www dla specjalistów. W całości pozwala na monitorowanie, śledzenie postępów i motywowanie pacjentów. Usprawnia pracę fizjoterapeutów, daje szansę na zwiększenie liczby rehabilitowanych chorych oraz usprawnienie procesu fizjoterapii.

Projekt powstał ze współpracy grupy lekarzy, fizjoterapeutów, programistów i inżynierów w 2014 roku. W 2015 roku dla jego realizacji zawiązana została spółka mReh (z inwestycją 260 tys. zł). W tym czasie opracowaliśmy we współpracy z Akademią Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytetem Jagiellońskim Collegium Medicum oraz Akademią Górniczo-Hutniczą prototypy czujników dla stawu kolanowego w łącznie 3 wersjach, przygotowaliśmy oprogramowanie (platforma www, aplikacja mobilna dla iOS i Android, edytor ćwiczeń), dokonaliśmy testów działania systemu.

Przygotowaliśmy się także od strony merytorycznej do realizacji badań klinicznych (a także złożyliśmy wniosek o ich finansowanie w ramach małopolskiego Bonu na Innowacje). Zaprezentowaliśmy system w trakcie konferencji Life Science Open Space 2016 w Krakowie. Zostaliśmy wybrani jako jeden z 20 startupów do udziału w StartupBootCamp w Berlinie (spośród ponad 560 zgłoszeń z całego świata).

System mobiREH był przez nas prezentowany w czasie wydarzeń startupowych w Berlinie, Warszawie i Krakowie, w czasie targów INNOTech w Kielcach. W listopadzie 2016 roku na specjalne zaproszenie braliśmy udział w XII Konferencji Polskiego Towarszytwa Fizjoterapeutycznego, gdzie prezentowaliśmy system na stoisku, a także w czasie odczytu w sesji “Fizjoterapia dziś i jutro”.

Aktywnie współpracujemy z ośrodkami naukowymi oraz z partnerami biznesowymi dla rozwoju projektu.